Gåveabonnement

Det er enkelt å gje Syn og Segn i går. Fyll ut skjemaet, send inn!

Syn og Segn sender dei siste utgåvene av bladet til gåvemottakaren. Rekninga blir sendt til den som gjev bladet i gåve. Ved fornying om eitt år blir rekninga sendt til abonnenten, og vedkomande kan bestemme sjølv om han vil halde fram med å lese bladet eller ikkje.

Gåvemottakar

Rekning skal sendast til:

Tyinvegen 27
2900 Fagernes
knut@synogsegn.no
907 68 797
Følg oss på facebook
Følg oss på instagram