Abonnement

Velkommen som ny abonnent på Syn og Segn!

Syn og Segn kjem ut fire gonger i året (mars, juni, oktober og desember). Abonnementet gjeld til det blir sagt opp.

I feltet under skal du krysse av for kva slags abonnement du vil ha: Privat, student eller institusjon. Kryss også av for kva bok - eller treak - du ynskjer i velkomstpakka.

Nye abonnentar får bladet til introduksjonspris: 150 kr! Prisen gjeld i eitt år. Ordinær pris ved fornying av bladet. Du kan ikkje kryssa av for introduksjonsprisen i feltet under, men introduksjonspris får du!

Syn og Segn er også tilgjengeleg på lyd gjennom eit samarbeid med Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Bli lydfilabonnent her. 

Velkomen som ny abonnent - på lyd og papir! 

Vel type
Kryss for velkomstgåve
Fyll ut felta under og send bestilling.

Gje Syn og Segn i gåve!

Følg linken over, og fyll ut skjema. Vi sender rekninga til gjevaren, og bladet til abonnenten.

INFORMASJON

Som abonnent på Syn og Segn er du også medlem i Det Norske Samlaget. Dei som ikkje ønskjer medlemskap, må seie ifrå om det. Det Norske Samlaget er eit uavhengig litteraturselskap, og som medlem kan du kjøpe bøker frå Det Norske Samlaget med minst 12,5 % rabatt! I god tid før jul får du også ekstra gode tilbod på ei rekkje bøker!

Tyinvegen 27
2900 Fagernes
knut@synogsegn.no
907 68 797
Følg oss på facebook
Følg oss på instagram